صفحه اصلی

توضیح تصویر
صفحه اصلی
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

حمایت فرمانداری پارسیان وزارت کشور

دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۱:۳۷ ق.ظ

طی تفاهم نامه منعقده  فرمانداری پارسیان  به جمع حامیان همایش پیوست.

۰۲/۰۵/۳۰
دبیرخانه